Un împărat auzi într-o zi la biserică pe vlădica citind „Bogaţii au sărăcit şi au flămânzit,

iar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele“ şi, deranjându-l vorbele acestea, ca pe unul ce era bogat și puternic, îi zise aspru:

− Părinte, şterge minciunile acestea din carte!

După vreo câteva zile însă, împăratului îi veni gust să se scalde într-un lac din grădina sa. Zis şi făcut! Un înger însă, luându-i chipul, îi îmbrăcă hainele şi intră în palat.

Când ieşi împăratul din apă, ia hainele de unde nu-s! Slujitorii care i le păzeau se duseseră, crezând că îngerul era adevăratul împărat.

Cine să-l mai slujească pe el acum? Ba încă, zărindu-l doi străjeri, îl luară la goană.

− Măi băieți, eu sunt împăratul vostru!... le spuse el mirat.

− Ce, eşti nebun? Împăratul nostru este în palat!

− Cum, măi, să fie în palat, că eu sunt împăratul?!

Ostaşii l-au luat drept nebun şi l-au dat afară. Oricui îi spunea, nu-l credea, mai ales că îngerul-împărat ieşise să se plimbe cu toată suita. Cine era să-l creadă pe dânsul?! Împăratul nu ştia ce să mai creadă.

Era vai de dânsul:

din împărat, ajunse de n-avea ce mânca și trăia din mila altora. Din vorbă în vorbă, slugile împăratului aud că un nebun strigă în gura mare că el e împărat și îi spun îngerului:

− Înălţate împărate, iată, un nebun strigă în gura mare că el e împărat! Socotim că ar trebui pedepsit pentru îndrăzneala lui.

− Aduceţi-mi-l! fu răspunsul îngerului.I l-au adus, și atunci îngerul îi zise:

− Acum crezi în „minciunile“ Scripturii? Pot bogaţii sărăci şi flămânzi, sau nu? Pilda aceasta să-ţi slujească și ţie şi altora ca tine!Şi se făcu nevăzut, lăsându-l pe adevăratul împărat în locul său.

A doua zi, împăratul zise către vlădica:

− Cum sunt vorbele ce le citeai când te-am oprit?

− „Bogaţii au sărăcit şi au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele”, zise cam cu teamă preasfințitul.

− De acum să nu le mai citeşti, ci să le cânţi, fu porunca împăratului, spre mirarea tuturor.

Dintre toţi însă, doar el înţelegea acum pe deplin rostul acestor vorbe!...

 

BOGAȚII AU SĂRĂCIT ȘI AU FLĂMÂNZIT

08 noiembrie 2020
Pentru prima dată în România, o mumie egipteană veritabilă, veche de peste 2000 de ani, a fost scanată cu un computer tomograf.